Hubungan Hospital

KERJASAMA RUMAH SAKIT / HOSPITAL :

  • GUANGZHOU MODERN CANCER HOSPITAL – Director (Website)
  • RUMAH SAKIT YAYASAN SITI KHADIJAH – PENASIHAT (Website)
  • HOSPITAL PAKAR PUTRA MELAKA – PENASIHAT (Website)
  • HOSPITAL PUSRAWI – STRATEGIK PARTNER (Website
  • HOSPITAL BEACON – STRATEGIK PARTNER (Website)
  • TAMAN DESA MEDICAL CENTER – STRATEGIK PARTNER (Website)